Våra bolag

Våra dotterbolag levererar och producerar trygg, miljövänlig och klimatsmart fjärrvärme till ca 200.000 personer i Botkyrka, Huddinge och Salem.